8 дугаар сарыг "Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын эрүүл мэндийг дэмжих сар" болгон зарлах тухай

Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан Эрүүл мэндийн саыдн 2014 оны 219 тоот тушаалаар энэ оны 08 дугаар сарыг "Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсдын эрүүл мэндийг дэмжих сар" болгон зарлаж, тус аяны хүрээнд зохион байгуулах ажлын талаарх зөвлөмж болон 219 тоот тушаалыг байршууллаа. 
Уг тушаалыг татан авч, хэрэгжүүлэх талаар удирдлага зохион байгуулалтын нэгдсэн арга хэмжээ авч ажиллана уу.

 ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment