Мэдээ ирүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 186 дугаар тушаалаар батлагдсан “Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар”-ын  сарын мэдээ гаргах  хүснэгтийг хүргүүллээ.
 2014 оны 7 дугаар сарын 1-нээс эхлэн уг тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан 7, 8, 9, 10 дугаар хүснэгтийн  дагуу сарын мэдээг гаргаж,  дараа сарын 5-ны дотор аймгийн ЭМГ-т ирүүлнэ үү. 

Хүснэгтийг ЭНД дарж татаж авна уу. 

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment