Баяр наадмын үеэр эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана уу

Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын албан даалгавар гарсан байна. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шуурхай, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр дараах ажлуудыг харъяа ЭМБ-ууд зохион байгуулан ажиллахыг үүрэг болгож байна.


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР


kg'bfdg

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment