Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!!!


Эрүүл мэндийн мэдээ, мэдээллийн H-info 3.0 программ хангамжийн нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан сумдын статистикч эмч нарын сургалтыг 2014 оны 09-р сарын 24-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна.


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment