Булган аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 иргэнд шинэ тэргэнцэр гардуулан өглөө

“Сэргээн засах үндэсний төв”,  “Дэзэрэт” Олон улсын байгууллагатай  хамтран  “Тэгш дүүрэн хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор  Булган аймгийн  хөгжлийн бэрхшээлтэй  5 иргэнд тэргэнцэр, 2 иргэнд алхуулагчийг үнэ төлбөргүйгээр олгосон байна.
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment