120/80 Эрүүл мэндийн хөтөлбөр /Анхан шатны тусламж үйлчилгээ/

120/80 Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг цуврал хэлбэрээр танилцуулахаар боллоо.


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment