Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, эрхлэгч нар 2015 оны эм, эмнэлгийн хэрэгслийн захиалгыг 2014 оны 12-р сарын 25-ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдэж байна.Эрүүл мэндийн яамны албан бичгийг хавсралтаар хүргүүлж байна. Хавсралтыг ЭНД дарж татаж авна уу.

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment