Өнөөдөр "ХДХВ/ДОХ өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр"

1988 оноос хойш жил бүрийн энэ өдөр ХДХВ, ДОХ-оос сэргийлэх их үйлсэд хүн төрөлхтөн анхаарлаа хандуулж, өмнөө тавьсан зорилтоо биелүүлэхэд хүчээ нэгтгэн, ирээдүйн сайн сайхны төлөө хамтарч ажиллахад нийтээрээ нэгдэж байгаагаа илэрхийлсээр ирсэн.

Энэ жил манай улс НҮБ-аас дэвшүүлж буй ХДХВ-ын халдварын шинэ тохиолдлыг тэглэх, ДОХ-оос үүдэлтэй нас баралтыг тэглэх, ХДХВ, ДОХ-оос үүдэлтэй ялгаварлан гадуурхалт, гутаан доромжлолыг тэглэх хэтийн зорилтыг бодит үйл хэрэг болгох үйлсийн төлөө “Бид хамтдаа сэргийлж чадна” гэсэн уриатайгаар тэмдэглэж байна.
ДОХ-ын анхны тохиолдол бүртгэгдсэнээс хойш гуч гаруй жилийн хугацаанд 39 сая хүн ДОХ-ын улмаас нас барж, 35 сая хүн ХДХВ-ын халдвартай амьдарч, өдөрт 6000 гаруй хүн ХДХВ-ын халдварыг шинээр авч, ХДХВ-ын халдварын тархалтын улмаас хүн төрөлхтөн асар их хохирлыг амссаар байна.
Манай орны хувьд 1992 онд ХДХВ-ын халдварын анхны тохиолдол бүртгэгдсэнээс хойш өнөөг хүртэл ХДХВ, ДОХ-ын нийт 181 тохиолдол бүртгэгдэж, ДЭМБ-ын ангиллаар Монгол улс нь нийт хүн амын дунд ХДХВ-ын халдварын тархалт багатай, эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд төвлөрсөн тархалттай орны тоонд багтаж байна.
     Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газраас "ХДХВ/ДОХ" өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдрөөр иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор "Нээлттэй микрофон" үйл ажилагааг зохион байгууллаа. Мөн таксины жолооч нарын эмийн хайрцагт үзлэг хийж, ХДХВ/ДОХ" өвчний талаархи мэдээллийг хүргэн, "Зайгаа барь хамтдаа сэргийлье" сурталчилгааны наалтыг байрлууллаа


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment