ТАМИФЛЮ ЭМИЙН ХУВААРЬ

Эрүүл мэндийн яамнаас хувиарлагдан ирсэн Тамифлю эмийн хуваарийг хүргүүлж байна. Зарцуулалт, эмчилгээний үр дүнд хяналт тавьж ажиллана уу

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment