Тодруулга өгөх мэргэжилтэн

Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдал, шилэн дансны булангийн мэдээллээс тодруулга авах хүсэлтэй бол доорхи мэдээлэл рүү хандана уу.


  • Эрүүл мэндийн салбарын санхүү, бодлого төлөвлөлт, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн: П.Мягмарсүрэн
    • Утас: 99409164
    • e-mail хаяг: bul_miigaa@yahoo.com
  • Эрүүл мэндийн газрын нягтлан бодогч: Б.Энхтуяа
    • Утас: 99313356
    • e-mail хаяг: bul_miigaa@yahoo.com
БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment