Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!

Монгол улсын 3 сая дахь иргэнийг зөв бүртгэх, мэдээлэх, эх нярайд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх стандартыг чанд мөрдөн ажиллах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, эрүүл мэндийн сайдын тушаалтай танилцана уу.


БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment