Амилуулах үндсэн суурь тусламжийн сургалт зохион байгууллааЭМГ, Түргэн тусламжийн амилуулах нийгэмлэг хамтран  “Амилуулах үндсэн суурь тусламж”, “Эмнэлгийн ажилтны яаралтай тусламж” сэдэвт сургалтуудыг Сумын ЭМТ, Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, сувилагч 140 гаруй хүнд зохион байгууллаа.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment