“Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй -1” сургалт

“Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй -1” сургалтыг  ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлгийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, Монголын Эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран  зохион байгууллаа.
           Сургалтанд Аймгийн ЭМГ, НЭ, Өрх, сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн  130 гаруй хүн хамрагдсан байна.
Монголын Эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дэд дарга Ч.Нарантуяа  эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд хөдөлмөрийн гэрээ, хамтын гэрээ, цалин, ээлжийн амралт тооцох   арга аргачлалын талаар ерөнхий мэдлэг олгож, бүлгээр ажиллан, дадлага ажил хийж, ажлын байранд тулгарч байгаа асуудлаар санал солилцож, зөвлөгөө заавар өгсөн байна. 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment