Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, ахлагч, дархлаажуулалт хариуцсан сувилагч, бага эмч нарын анхааралд !!!

        Булган аймгийн хэмжээнд Улаанбурхан өвчний  тохиолдол бүртгэгдлээ. Уг өвчнөөр 0,8 - 26 насны  3 хүн  өвчилсөн байна.
         Ээлжит нэмэлт дархлаажуулалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах, хамрагдвал зохих насны хүүхдийг бүрэн хамруулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах тухай ХӨСҮТ-ын 2015 оны 11/323 албан бичгийг хүргүүлж байна. Хэрэгжүүлэн ажиллана уу.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment