Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралдМанай байгууллага нь орон нутгийн ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын ХБӨ-ний талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг тодорхойлох судалгааны асуумжийг боловсруулж, аймгийн хэмжээнд энэхүү судалгааг та бүхэнтэй хамтран зохион байгуулах гэж байна. Эрүүл мэндийн газрын даргын 2015 оны 04 сарын 27-ны өдөр "Судалгаа авах тухай" А/21 тоот тушаал батлагдсан бөгөөд тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар удирдлага зохион байгуулалтын шуурхай арга хэмжээг авч, бидэнтэй хамтран ажиллана уу.  
Хамтран ажиллах албан тоот, тушаал, судалгааг сумдын Эрүүл мэндийн байгууллагуудын Статистикч бага эмчийн цахим хаягаар явуулсан бөгөөд судалгааг авахад дараах зүйлийг анхааран ажиллахыг хүсье. Үүнд:
  • Сургуулийн Нийгмийн ажилтантай хамтран авах
  • Тушаалын хавсралтаар батлагдсан сонгогдсон ангийн хүүхдүүдээс авах
  • Судалгаа авах бэлтгэл ажлыг хангах /Жин, өндөр хэмжигч, асуумжийн хайрцаг гэх мэт/
  • Судалгааг авахын өмнө сурагчдад судалгааны зорилго, зорилт, ач холбогдолыг ойлгуулан таниулах /мөн хувь хүний нууцлалыг хадгалах талаар сануулж хэлэх/
  •  Хүүхэд 1 бүрийг 1 ширээн дээр ганц ганцаар нь суулгаж авах
  • Судалгаатай холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал 99076551 утсаар холбогдоно уу.
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНД ТАЛАРХСАН,
НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЭЛТЭС 

Print Friendly and PDF

1 comment:

  1. сувилагч нарын баяртай холбоотой бичиг гарсан юм уу

    ReplyDelete