Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!!

2015 онд Эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэн шаардлагатай эм,эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэгчийг сонгон  шалгаруулах эмийн тендерийг   “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах хууль”-ийг  баримтлан зохион байгууллаа.
 Уг тендерт  “Мөнхийн тун” ХХК нь  31-багцийн 14 нэр төрлийн , “Ди эй  ай” ХХК нь 24-р багцын 16 нэр төрлийн, 30-р багцын 13 нэр төрлийн, ”Тавин ус “ХХК нь 32-р багцын 14 нэр төрлийн, “Айвико интернешнл” ХХК нь 34-р багцын 18 нэр төрлийн,” Булган эм хангамж” ХХК нь 21-р багцын 5 нэр төрлийн, 22-р багцын 19 нэр төрлийн, 23-р багцын 4 нэр төрлийн, 26-р багцын 25 нэр  төрлийн, 27-р багцын 20 нэр төрлийн, 28-р багцын 7 нэр төрлийн, “Монос-фарм” трейд ХХК нь 33-р багцын 9 нэр төрлийн, 25-р багцын 13 нэр төрлийн, 29-р багцын 13 нэр төрлийн,  35-р багцын 28 нэр төрлийн эм барааг нийлүүлэхээр хамтран  ажиллах гэрээ байгууллаа.  

Иймд  дээрх нэр бүхий  байгууллагуудаас тендерийн эмээ авахыг зөвлөж байна. 

Эм нийлүүлэх байгууллагын нэрс бүхий хүнснэгтийг ЭНД дарж татаж авна уу

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment