Үе хөлтөн, шавжаас сэргийлэх зөвлөмжШавжийн анги нь үе хөлтний хүрээний хамгийн том анги бөгөөд сая гаруй зүйлийн амьтад бүртгэгдсэнээс манай оронд 13000 зүйлийн шавж бүртгэгдсэн байна.
Та дээрх үе хөлтөн, шавжаас гэр бүл, хайртай хүмүүсээ хамгаалцгаая.