ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД БОЛОН ЭМ ХАНГАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДАРГА, ЭРХЛЭГЧ НАРЫН АНХААРАЛД!!!!

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”-ийн 4,6,12,15.12, дугаар зүйлд заасаны дагуу мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх “Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрлийг олгох комисс”-оос олгох ,үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажиллаж байна.

         Тусгай зөвшөөрлийн хугацаатай холбоотой болон цаашид материал бүрдүүлэлтэнд анхаарах асуудал байна.
          Иймд эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахдаа гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө материалаа бүрдүүлж ЭМГ-ийн Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст ирүүлнэ.
Тусгай зөвшөөрлийн материал бүрдүүлэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байна.
a)    Архив бичиг хэргийн стандартын дагуу материалаа бүрдүүлэх
b)    Материал бүрдүүлэлт холбогдох хуулийн заалтын дагуу бүрэн байх.
  
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл буюу үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурдах/
  2. 3 жилийн үйл ажиллагааны тайлан
  3. 3 жилийн санхүүгийн тайлан
  4. Тусгай зөвшөөрлийн эх хувь, хуулбарын хамт
  5. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариотаар баталгаажуулсан хуулбар
  6. Эмийн гаж нөлөө бүртгэн мэдээлсэн тайлан
  7. Харьяа орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтэсээс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тодохойлолт
  8. Харьяа орон нутгийн татварын албанаас тодохойлолт
  9. Сүүлийн 2 жилийн эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүд
  10. Шинээр тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ авах бол төлбөр төлсөн баримт

2016 ОНД  БУЛГАН АЙМАГТ ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ  АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ 
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ 
СУНГАХ ТӨР БА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮРТГЭЛ СУДАЛГАА          


Байгууллагын нэр
Үйл ажиллагааны чиглэл
Үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэр
Тусгай зөвшөөрөл
дуусах  хугацаа
1
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Эмийн сан
Эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд

2016-04-20
2
Эмийн цэцэглэн ӨЭМТ
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ
Булган сумын хэмжээнд

2016-03-04
3
Цоожэд ӨЭМТ
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ
Булган сумын хэмжээнд

2016-03-04
4
Таван-Од эмийн сан “СХМ” ХХК
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-03-18
5
Ман-Од ХХЭ
Дотрын өвчнийг эмчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-08-05
6
Цанлиг ХХЭ
МУАУ-ны эмнэлэг үйлчилгээ
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-08-05
7
Сожид ХХЭ
Мэдрэлийн өвчнийг эмчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-11-22
8
Энх-Үрс ХХЭ
Хүүхдийн өвчнийг эмчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-08-05
9
“Оюухай” үүдэн эмнэлэг
Хиймэл шүдний үйлчилгээ
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-07-20
10
Аймгийн НЭ
Үндсэн нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-12-01
11
Хишиг-Өндөр сумын СДЭ
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
Харьяаллын болон зэргэлдээ сумын хэмжээнд

2016.11.22
12
Баян-Агт СЭМТ
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Баян-Агт сумын хэмжээнд

2016-04-20
13
Баяннуур СЭМТ
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Баяннуур сумын хэмжээнд

2016-12-01
14
Гурванбулаг сумын эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Гурванбулаг сумын хэмжээнд

2016-04-20
15
Дашинчилэн сумын эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Дашинчилэн сумын хэмжээнд

2016-11-22
16
Могод СЭМТ
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
Могод сумын хэмжээнд

2016-12-01
17
Рашаант сумын эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Рашаант сумын хэмжээнд

2016-05-01
18
Сайхан сумын эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Сайхан сумын хэмжээнд

2016-11-22
19
Сэлэнгэ сумын эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн болон ерөнхий мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Сэлэнгэ сумын хэмжээнд

2016-12-01
20
Монос эм ханган нийлүүлэх байгууллага
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-03-18

21
“Эрдэнэт тун” ХХК эмийн сан
Эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Хялганат тосгоны хэмжээнд

2016-03-18
22
“Баяннуур эм” ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Баяннуур сумын хэмжээнд

2016-06-01
23
“Тэмээн хөх” ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Дашинчилэн сумын хэмжээнд

2016-12-01
24
Могод сумын ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Могод сумын хэмжээнд

2016-02-10
25
Орхон сумын ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Орхон сумын хэмжээнд

2016-03-18
26
Сайхан сумын ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Сайхан сумын хэмжээнд

2016-02-10
27
Сэлэнгэ сумын ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Сэлэнгэ сумын хэмжээнд

2016-12-01
28
Хишиг-Өндөр сумын ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Хишиг-Өндөр сумын хэмжээнд

2016-01-30
29
Хутаг-Өндөр сумын ЭЭС
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Хутаг-Өндөр сумын хэмжээнд

2016-04-20
30
Бүрэгхангай сумын Эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Бүрэгхангай сумын хэмжээнд

2016-03-18
31
ЭМГ-н харьяа ахуйн шавьж мэрэгч устгах цэг
Ахуйн мэрэгч устгах халдваргүйжүүлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-04-20
32
“Ачлал тун” эмийн сан ХХК
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Сайхан сумын хэмжээнд

2016-05-22
33
Булган мэлмий үүдэн эмнэлэг
Нүдний шилний засвар үйлчилгээ, нүдний шил тааруулах
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-02-10
34
“Эгийн далай” ЭЭС
Эм, эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Тэшиг сумын хэмжээнд

2016-06-01
35
Нарантуул нийтийн эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-02-10

36
СОБЦ эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-04-20

37
Эгийн хишиг ХХК-ний эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Тэшиг сумын хэмжээнд

2016-08-05
38
Хульж рашаан сувилал
Рашаан сувилал
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-08-05
39
“Мөнхийн рашаан тун” эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Хялганат тосгоны хэмжээнд

2016-11-22
40
“Цахиур могод” эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Могод сумын хэмжээнд

2016-11-22
41
“Оол эм” эмийн сан
Эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслээр үйлчлэх
Булган аймгийн хэмжээнд

2016-08-05
42
ЛХАИ-ИИ-МАН уламжлалт эмчилгээний үүдэн эмнэлэг
УАУ-ны эмчилгээ
Булган аймгийн хэмжээнд

2016,06,11


 

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment