Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт


2017 онд Эрүүл мэндийн газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

2015 онд Эрүүл мэндийн газарт хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment