Эрүүл мэндийн болон Эм хангамжийг байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!!!

Эрүүл мэндийн болон Эм хангамжийг байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт баярын өдрүүдэд ажиллах дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.
                  БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment