ТОМУУ, ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЬЕ


Томуу, томуу төст өвчний тархалт ихсэж байгаатай холбогдуулан дараах зөвлөлгөөг хүргэж байна.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment