Аифо байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр аймгийн эрүүл мэндийн газраас тохижуулав

         АНЭ-ийн хүүхдийн тасгийн нэг өрөөг Аифо байгууллагын санхүүжилтээр аймгийн Эрүүл мэндийн газраас тохижуулан 2016.06.01-ний өдөр хүлээлгэн өглөө.
Уг өрөөг тохижуулснаар хэвтэн эмчлүүлж буй хүүхдийн сэтгэл санааг дэмжин өвчнөө мартах, сатаарах зэргээр хүүхдийн сэтгэл зүйд эерэгээр нөлөөлдөг байна.
Хүүхдийн тасагт шаардлагатай хүүхдийн тэргэнцэр, дасгал хөдөлгөөн хийх зориулалттай хэрэглэл, зөөлөн тоглоомоор ханган эх хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүллээ.
Хүүхдийн төлөө сэтгэл зүтгэл гаргаж бүтээн байгуулалтад оролцсон хамт олондоо талархал илэрхийлье.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment