НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА      Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/396 дугаар захирамжаар нийтийг хамарсан  цэвэрлэгээний ажлыг  Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчид 2016 оны 09 сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. Цэвэрлэгээг  Эмийн сангийн урдаас Онцгой байдлын газрын урдах  77,5 м2 үерийн ус зайлуулах далан, түүний ойр орчмийг цэвэрлэн, зэрлэг ургамалыг түүж 9 тн хог хаягдал, лаг шороог зөөвөрлөж, зайлуулав.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment