АХМАД НАСТАНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА     Булган сумын 32 ахмад настанд эрүүл мэндийн боловсролыг нь нэмэгдүүлэх  зорилгоор “Дэлхийн насжилтын чиг хандлага”,  “Гурван цагаан хор”, “Настны сэтгэл зүйн онцлог” сэдвээр сургалт зохион байгуулж цаашид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй авах талаар санал солилцлоо.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment