ИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхимд "Эрүүл мэндийн боловсрол, Настны эрүүл мэнд" сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо.   ИТХ-ын Иргэний танхимд "Эрүүл мэндийн боловсрол, Настны эрүүл мэнд" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт аймгийн ХХҮГ, ЭМНДХ, ЭӨЦС, 1р бүрэн дунд сургууль, МСҮТ, Булган сумын ахмадын хороо, эрүүл мэндийн сайн дурын туслагч нар болон иргэд оролцов. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал зөвлөмжийг тусган аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр батлуулан ажиллах юм.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment