“Нялх, бага насны хүүхдийн хооллолтыг гамшигийн үеийн арга хэмжээтэй уялдуулах нь” сургалтыг зохион байгууллааӨвөлжилт хүндэрсэн 11 сумын 6 – 23, 59 хүртэл сартай хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эхэд олон найрлагат бичил тэжээлийн бэлдмэл  хэрэглэх, түгээх сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтыг  2017 оны 04 арын 10-13-ны өдрүүдэд сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдэд  “Нялх, бага насны хүүхдийн хооллолтыг гамшигийн үеийн арга хэмжээтэй уялдуулах нь” сургалтыг  зохион байгуулж нийт 31 хүнийг хамрууллаа.


Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment