“Нялх хүүхдийн өсөлт хөгжлийг үнэлэх” сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа


Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв болон JICA олон улсын байгууллагын  хамтын ажиллагааны үр дүнд 2015 оноос эхлэн “Анхан ба хоёр дахь шатлалын эмнэлэгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах” төсөл хэрэгжиж байна.

Энэ удаад нялх хүүхдийн өсөлт хөгжлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэхээр “Нялх хүүхдийн өсөлт хөгжлийг хэрхэн зөв үнэлэх тухай” сургалтыг 2017.10.30-ний өдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд 16 Сумдын Өрхийн эрүүл мэндийн төв, аймгийн НЭ-ийн хүүхэд, нярай, гэмтэл, төрөх эмэгтэйчүүдийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нийт 38 хүн хамрагдлаа.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment