Хүүхдийн эндэгдэл, вируст гепатит өвчнийг бууруулах тухай аймгийн Засаг даргын2011 оны А/157 дугаар захирамж батлагдан гарлаа.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment