Булган аймгийн эрүүл мэндийн газарт МУ-ын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭМГ-ын хяналт шалгалтын баг ажиллалаа

МУ-ын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЭМГ-ийн Эмнэлгийн техник, технологи, эдийн засгийн хэлтсийн дарга H.Сэвжид, мэргэжилтэн Л.Ширнэн, хуульч х.Одончимэг нар  11 сарын 23-25-д Булган аймагт ажиллаа.
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний багийнхан ЭМС-ын 2011 оны 271 дүгээр тушаал “Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам”-ын хэрэгжилтийг аймгийн ЭМГ, НЭ-т шалган мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөлгөө өгч ажилласан байна.
Тус ажлын хүрээнд  Аймгийн ЭМГ-ын халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтнээс асуумж судалгаа авч, тухайн орон нутагт үйл  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нартай уулзаж "Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үлгэрчилсэн дүрэм"-д санал авч ажиллав.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment