Дэлхийн цусны донорын өдөрлөгийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай удирдамж

Жил бүрийн 06 сарын 14-ны өдрийг Дэлхийн нийтээрээ цусаа бэлэглэгч доноруудыг алдаршуулж, талархал илэрхийлдэг уламжлалтай. Энэ жил "Цусаа бэлэглэгч донор та эгэлгүй баатар" уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх бөгөөд удирдамжийг татаж авахаар байршууллаа.  Иймд АНЭ, сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвүүд бэлтгэл ажлыг сайтар ханган, өдөрлөгийг зохион байгуулна уу?  Тайланг 06 сарын 18-ны дотор Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэст ирүүлнэ үү? 


Удирдамжийг ЭНД дарж татаж авна уу?

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment