Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд!!!

Монголын Мянганы сорилтын сангийн Эрүүл мэндийн төслөөс Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг, оношилгоо, эмчилгээнд зориулан НЭ, Сум, Сум дундын эмнэлэг, Сумын ЭМТ, Өрхийн ЭМТ-үүдэд эмнэлгийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн бүртгэлийн нарийвчилсан судалгааг гаргаж байна. Иймд Эрүүл мэндийн байгууллагууд судалгааны маягтыг татаж аван 03 сарын 01-ний дотор ЭМГ-ийн ЭЗУМХэлтэст мэдээллийг яаралтай ирүүлнэ үү.Нарийвчилсан бүртгэлийг: ezumheltes@gmail.com,
                                                                                       Ambaa_5707@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment