Эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга,эрхлэгч нарын анхааралд!!!!!

Эрүүл мэндийн яамнаас 2014 оныг “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих болгон зарласан”

Жилийн ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр 7 хоног бүрийн даваа гаригийн 12 цагаас өмнө хавсралт хүснэгтээр шаардагдах мэдээллийг Эдийн засаг удирлага мэдээллийн хэлтэст ирүүлж байхыг мэдэгдэж байна.
 Хугацаа хоцроосон тохиолдол бүрийг жилийн  ажлын үнэлгээнд орууллан  дүгнэн хариуцлага тооцно 
Жич: Эх, хүүхдийн эндэгдэл гарсан тохиолдолд 24 цагийн дотор Эрүүл мэндийн газрын 7034-2309 дугаар утсаар шуурхай  холбогдох мэргэжилтэнүүдэд мэдээлж ажиллахыг анхааруулж байна. 

 Хүснэгтийг ЭНД татаж авна уу

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment