Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны батлагдсан төсвийн хуваарь

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн салбарт 2014 онд нийт 8,197,050.6 мянган төгрөгийн төсөв батлагдлаа.

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment