"Эх, нярайн тусламж, үйлчилгээний хяналтын хуудас батлах тухай" тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 256 тоот Эх, нярайн тусламж, үйлчилгээний хяналтын хуудас батлах тухай" тушаалыг татаж авахаар байршуулав.

ЭНД дарж татаж авна уу

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment