"Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийгдлээ

"Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийгдлээ.
Булган аймагт "Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний үйл ажиллагааний явцад хяналт үнэлгээ хийгдлээ.
Эрүүл мэндийн довтолгоо арга хэмжээний хүрээнд "Заавал хэвшүүлэх 21 дадал"-ыг иргэдэд төлөвшүүлэх эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан, Эрүүл мэндийн газар нь өрх, сумдын Эрүүл мэндийн төвүүдийн мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны хэрэгжилт олон нийтэд хүрч байгаа байдлыг үнэлэх зорилгоор уг хяналтыг хийлээ.
Эрүүл мэндийн газар нь сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй "Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээг зохион байгуулах хамтран ажиллах гэрээг байгуулж ажиллсан бөгөөд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаанууд амжилттай явагдаж байна.
Булган аймгийн хэмжээнд “Заавал хэвшүүлэх 21 дадал” гарын авлагын тараалт 9-р сарын 17-ны байдлаар 66 хувьтай байна."Эрүүл мэндийн довтолгоо" арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 70 хувьтай байна.

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment