Шинэ санааны хайрцаг ажиллаж эхэллээ

Аймгийн удирдлагуудаас шинэ оны ажлын эхний өдөр өгсөн зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ажлыг аймгийн ЭМГ-аас эрчимтэй хэрэгжүүлэхээр “Хурдтай, Хүчтэй, Хугацаатай” гэсэн дүрмийг баримтлан ажиллах шийдвэр гаргалаа.
Аймгийн Засаг даргын санаачилсан “Шинэ санааг – Шинэлэг шийдэл болгоё” зорилтыг бодитоор хэрэгжүүлэхээр “Шинэ санаа” цуглуулах энэхүү хайрцагийг ажиллуулж эхэллээ.
Төрийн албан хаагч бүр өөрт төрсөн шинэ санаагаа өглөө бүр хайрцагт хийж, тэрхүү санааг “Бүтээлч ажлын хэсэг”-ээр хэлэлцүүлэн, хэрэгжүүлэх боломж бололцоог олгож ажиллана.

 БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment