Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх мэргэжил арга зүйн зөвлөмж

 2014 оны 3 сарын 19-ний өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотын  6 дүүрэг, 4 аймаг Халууралт тууралттай хам шинжийн  515 тохиолдол бүртгэгдснээс 145 Улаанбурхан өвчин болох нь лабораторийн шинжилгээгээр батлагдсан байна.Булган аймгийн хэмжээнд Булган, Сэлэнгэ суманд халууралт, тууралттай хам шинж, халдварт өвчний сэжигтэй 4 тохиолдол бүртгэгдснийг 100%  шинжилгээнд сорьц авсан.
Улаанбурхан өвчнөөр 6 сартайгаас 1 нас хүртлэх насны хүүхдүүд  мөн  суурь өвчтэй, сульдаатай, биеийн эсэргүүцэл султай  хүүхдүүд  өвчлөх магадлал өндөр байна.
           Иймд халууралт тууралттай хам шинжийн тандалтыг эрчимжүүлэн, дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллахыг зөвлөмж байна:
  1.  Улаанбурхан, гахай хавдар, улаануудын эсрэг дархлаажуулалтын хамралтыг  сүүлийн  жилээр гаргаж, тарилгаас хоцоросон, бүрэн тун аваагүй хүүхдүүдийг нөхөн дархлаажуулалтанд хамруулах
  2.  Халуурсан,  гүвдрүүт тууралттай, нүд улайсан, нус гойжих зэрэг шинж тэмдгийн аль нэг илэрсэн тохиолдол бүрийг Улаанбурхан өвчний сэжигтэй тохиолдол гэж үзэн  ЭМС-ын 2010 оны 152 дагуур тушаалын дагуу Халдварт өвчнийг эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэн , тусгаарлах
  3.  Халдварт өвчин бүртгэгдсэн үед эмнэлгийн бэлэн байдлыг ханган, халдвар хамгааллыг чанд баримтлан ажиллах
  4. Өвчлөлийн сэжигтэй тохиолдлоос шинжилгээнд цус авч, ийлдэс ялган  7 хоногийн дотор  ХӨСҮТ-ийн вирус судлалын  лабораторит  шинжлүүлэн оношийг баталгаажуулах
  5.   “Халууралт, тууралттай хам шинж, халдварт өвчний сэжигтэй тохиолдлын тархвар  судлалын судалгааны хуудас”-р голомтонд тандалт хийх
  6.   Сэжигтэй тохиолдлын   голомтонд хамрагдсан хүний дархлаажуулалтын  судалгааг нарийвчлан гаргах
  7.    Халууралт тууралттай хам шинжийн  тандалт, эмнэл зүй, илрэх шинж тэмдэг, ялган оношлогоо, авах арга хэмжээний талаар сургалт, видео хичээлийг аймгийн ЭМГ-ын www.emgbulgan.mn  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.chd.moh.mn Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв www.nccd.gov.mn  сайтуудаас авч үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх 
  8.  ХӨСҮТ-ИЙН 2015 оны 11/217 албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллах талаар удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
  9.  Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгслээр Халууралт тууралттай хам шинж, Улаанбурхан өвчний тухай мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааг эрчимтэй зохион байгуулах.
  10.  ЭМГ-ын сум хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй байнга хамтран ажиллах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment