ЭМБ-уудын дарга, эрхлэгч нарын анхааралд орон нутнийнхаа түвшинд төлөвөгөөг хэрэгжүүлж ажиллана уу!!!!!!

"Вируст гепатиттай тэмцэх дэлхийн өдөр"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөө Хавсралт 2 хуудасPrint Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment