МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Багц цагаар зөвшөөрөл сунгах эмнэлгийн мэргэжилтэн зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 3 сарын өмнө дараах материалыг бүрдүүлж, аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд ирүүлнэ
Үүнд:

·         Өргөдлийн маягт /Эрүүл мэнд, спортын сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай”  98 дугаар тушаалаар баталсан загвар/
·         Байгууллагын албан бичиг /ажилгүй бол хувь хүний өргөдөл/
·         Дипломын хуулбар
·         Иргэний үнэмлэхний хуулбар
·         Хугацаа дуусах лиценз эх хувиараа
·         3*4 хэмжээтэй зураг 2%
·         Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Хүлээн авах банк – Улаанбаатар хотын банк
Хүлээн авах байгууллага – Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс
Дансны дугаар - 2611016809
Гүйлгээний утга - Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв РД: 9086331
Зориулалт – Тэмдэгтийн хураамж 5000 төг
·         Сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх сертификатын хуулбар, зөвлөмж, гарын авлага, илтгэл, сонин хачилбар
·         Эрүүл мэнд, спортын сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 98 дугаар тушаалаар аймгийн төвөөс 100 ба түүнээс дээш км-т алслагдсан нутагт ажиллаж байгаа бол их эмч, эм зүйч жил тутам 4 багц цаг, сувилагч, эм найруулагч, бага эмч, эх баригч жил тутам 2 багц цагийг бүрдүүлнэ.
·         Зөвшөөрлийн хугацаа дуусч буй, эрүүл мэндийн байгууллагад эзэмшсэн мэргэжлээрээ тасралтгүй 25 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтэн болон мэргэжлээрээ ажиллаж буй МУ-ын Ардын эмч, Хүний гавьяат эмч, Эрүүлийг хамгаалахын гавьяат ажилтан жил тутам 1.5 багц цагаас доошгүй сургалтанд хамрагдана.
·         Эмнэлгийн мэргэжилтний жил тутам биелүүлэх багц цагийн 2/3-оос доошгүй нь тухайн ажиллаж байгаа мэргэжлийн чиглэлээр, бусад нь ёс зүй, харилцаа хандлага, хууль эрх зүй, нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр байна  


ЭДИЙН ЗАСАГ, УДИРДЛАГА 
МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Print Friendly and PDF

No comments:

Post a Comment